ตนเองที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก"

วิสัยทัศน์ +

"เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเครื่องบริการ

พันธกิจ

- เสริมสร้างและสนับสนุนบุคลากรด้วยวัฒนธรรมนวัตกรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่น

- ความคิดเชิงบวก ความเป็นมืออาชีพและแนวคิดที่มุ่งเน้นผลลัพท์มากกว่ากระบวนการ

- ค้นหา นำเสนอ และเติมเต็มความต้องการของลูกค้าด้วยเทคโนโลยีเครื่องบริการตนเอง โดยมุ่งเน้น ที่ความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ

- สร้างการเติบโดร่วมกันอย่างยั่งยืนกับลูกค้า คู่ค้าและพนักงาน

- มุ่งมั่น สร้างสรรค์สินค้าด้วยนวัตกรรม พร้อมส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ด้วยบริการที่รวดเร็วและสร้างความประทับใจ

ค่านิยมหลัก

C

Create

innovation :

สร้างสรรค์นวัตกรรม

I

Integrity:

ความซื่อสัตย์และความมุ่งมั่นในอุดมการณ์เดียวกัน

R

Result:

ผลลัพท์สำคัญกว่ากระบวนการ

B

Building our people:

สร้างคนเท่ากับสร้างองค์กร

O

Opportunity: มองหาทุกๆโอกาสของความสำเร็จ

X

eXtreme : สุดขีดกับการทำงานและการใช้ชีวิต

เรื่องราวเกิดขึ้น

มากมาย

2012

2013-2016

2017

2018

2019

2020

CSR%20%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%

ครอบครัว เซอร์บ็อกซ์

Sale

099-423-6241

  • Facebook
  • 12
  • YouTube
  • Instagram

Address

Cirbox Company Limited 41/329 Moo 8 Soi Rattanathibet 3, Rattanathibet Road Bang Kraso Sub-district, Mueang District, Nonthaburi Province 11000 Tel + Fax: 02-589-9906