ร่วมงานกับเรา

เราสร้างนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนนับล้านทั่วโลก

เราจะสร้างเส้นทางนี้ร่วมกัน

ตำแหน่งที่รับ

วิศวกรรม

ตำแหน่งงาน : วิศวกรรม

อัตราที่ได้รับ : หลายอัตรา

ประเภทงาน : พาร์ท ไทม์

ประเภทงาน : 

- ช่างคอมพิวเตอร์  
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างยนต์
- ช่างกล
- ช่างกลก่อสร้าง
- ช่างจานดาวเทียม
- ช่างกล้องวงจร
- ช่างตู้ควบคุม ตู้ไฟ 
- ช่างประตูอัตโนมัติ
- ช่างโซล่าเซล
- ช่างจักยาน

สถานที่ทำงาน : ประเทศไทย

เงินเดือน (บาท) : ตามตกลง

ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

คุณสมบัติ : ปริญญาตรีหรือสูงกว่าใน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ความรับผิดชอบ : N/A

ประโยชน์ : N/A

Cirbox Company Limited

Android

Deverlop

ตำแหน่งงาน : Android Deverlop

อัตราที่ได้รับ : 1 อัตรา

ประเภทงาน : พนักงานประจำ

ประเภทงาน : คอมพิวเตอร์, โปรแกรมเมอร์ IT

สถานที่ทำงาน : นนทบุรี, เมืองนนทบุรี

เงินเดือน (บาท) : 18000 - 25000 (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ (การทดสอบเพื่อวัดระดับ)

ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

คุณสมบัติ : ปริญญาตรีหรือสูงกว่าใน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ความรับผิดชอบ : สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนา UI บนแพลตฟอร์ม Andriod

- สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นเช่น Serial Port, USB, I / O บนแพลตฟอร์ม Andriod

- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่เป็นประจำ

- การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อปรับปรุงและใช้งาน

- รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

- เป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานและทำงานเป็นทีม

ประโยชน์ :

- การท่องเที่ยวประจำปี

- โบนัสประสิทธิภาพ

- ค่าเสื่อมราคาคอมพิวเตอร์

Cirbox Company Limited

Cirbox Company Limited

พนักงานตรวจหน้าร้าน

และจัดเรียงสินค้า

ตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจหน้าร้านและจัดเรียงสินค้า

อัตราที่ได้รับ : 1 อัตรา

ประเภทงาน : พนักงานประจำ

ประเภทงาน : อื่น ๆ

สถานที่ทำงาน : นนทบุรี, เมืองนนทบุรี

เงินเดือน (บาท) : 10,000-12,000 

ประสบการณ์ : 1 ปี

ความรับผิดชอบ :

1. ตรวจสอบร้านค้าตามสาขาจัดวางผลิตภัณฑ์ที่ด้านหน้าของชั้นวาง

2. ควบคุมสินค้าคงคลังทั้งในคลังสินค้าและร้านค้า เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์หน่วยความจำเพียงพอสำหรับความต้องการของลูกค้า

3. ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อกำหนดเป้าหมายการขาย

4. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อสนับสนุนงาน

5. รายงานปัญหาในแต่ละวันเพื่อแจ้งหัวหน้างาน

6. จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบร้านค้า และจัดเก็บรายงานการขาย

คุณสมบัติ :

- เพศชาย

- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป

- อายุ 20-30 ปี

- ร่างกายที่แข็งแรงสามารถยกของหนักได้

- หากมีประสบการณ์ในการวิ่ง Mer การจัดเรียงผลิตภัณฑ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- ขยันอดทนสามารถยกของหนักได้

- บุคลิกภาพดีมนุษยสัมพันธ์ดี

- ไม่มีรอยสักนอกร่ม

- มีรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ (มีรถยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

- มีใบขับขี่

- สามารถเดินทางได้สะดวกและมีความชำนาญเช่นกันหรือสามารถใช้ GPS หากเส้นทางไม่เป็นที่รู้จัก

ประโยชน์ :

- เงินเดือนประจำ

- แรงจูงใจ

- การท่องเที่ยวประจำปีใน / นอกประเทศ - ค่าเสื่อมราคารถยนต์

- ประกันสังคม

- โบนัสประสิทธิภาพ

- อื่น ๆ ตามที่ บริษัท กำหนด

ตำแหน่งงาน : Data Control & Analysis Technician.

อัตราที่ได้รับ : 3 อัตรา

ประเภทงาน : พนักงานประจำ

ประเภทงาน : บริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ พนักงานต้อนรับ

สถานที่ทำงาน : นนทบุรี, เมืองนนทบุรี

เงินเดือน (บาท) : 12,000-15,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)

ประสบการณ์ : 1-3 ปี

ความรับผิดชอบ :

- รับรายงานปัญหาจากลูกค้า
- ขอรายละเอียดปัญหาจากลูกค้าให้ครบถ้วนตามผลิตภัณฑ์
- วิเคราะห์และแก้ใขปัญหาเบื้องต้นในกรณีที่สามารถตรวจสอบและแก้ใขได้
- บึกทึกปัญหาในระบบแจ้งปัญหา (Ticket)และส่งเรื่องให้ฝ่ายช่าง Service หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทราบ
- ติดตามการผลการดำเนินงาน การแก้ใขปัญหาจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถภายในระยะเวลาที่กำหนดของ SLA ( Service Level Agreements )
- สอบถามความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้บริการ
- ปิดงานของช่างผู้ให้บริการ หรือฝ่ายที่เกี่ยว หลังจากที่ลูกค้าได้รับการแก้ใขปัญหาแล้ว
- บันทึกประวัติงานซ่อมจากช่างผู้ให้บริการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบประวัติ ในภายหลัง
- รวบรวมสรุปข้อมูลต่าง ๆ ผลการดำเนินงานของช่างผู้ให้บริการหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หลังการเข้าไปดำเนินการแก้ไข ไปยังผู้บังคับบัญชา
- จัดทำสรุปข้อมูลต่าง ๆ วิธีการแก้ใขปัญหา จากทีมฝ่ายที่เกี่ยวข้องหรือช่างผู้ให้บริการ
- จัดทำสรุปรายงานผลของการให้บริการ หรือ บริการหลังการขาย เพื่อใช้เป็นการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท

คุณสมบัติ :

-วุฒิ ปวส. / ปริญญาตรี
-อายุ 23-30 ปี
-เพศ ไม่จำกัด
-รับแรงกดดันได้ดี
-มีความอดทนสูง
-มีทักษะการเจรจา
-สามารถทำงานล่วงเวลาได้
-ทำงานเป็นทีมได้ดี

สวัสดิการ :
-ท่องเที่ยวประจำปี
-ฐานเงินเดือน
-เบี้ยขยัน
-สวัสดิการอื่นๆที่บริษัทกำหนด

Cirbox Company Limited

 Data Control & Analysis Technician.

ตำแหน่งงาน :  Front End

อัตราที่ได้รับ : 1 อัตรา

ประเภทงาน : เต็มเวลา

ประเภทงาน : คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ไอที

สถานที่ทำงาน : นนทบุรี, เมืองนนทบุรี

เงินเดือน (บาท) : 18,000 - 50,000 (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ (แบบทดสอบวัดระดับ)

ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี

คุณสมบัติ :
- วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ 
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้
- ยินดีรับเด็กจบใหม่ไฟแรง
- ทำงาน จันทร์ – ศุกร์เสาร์แรกและเสาร์สิ้นเดือน 10.00 -19.00 น.
- ไม่จำกัดเพศ

- ถ้าเป็นผู้ชายต้องผ่านการคัดเลือกทหารแล้ว หรือ ได้รับการยกเว้น
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- สามารถเขียนโปรแกรมพัฒนา UI บน platform Andriod ได้
- สามารถเขียนโปรแกรมติดต่อกับอุปกรณ์อื่นเช่น Serial Port, USB, I/O บน platform Andriod ได้
- ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
- นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับปรุงใช้งาน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
- ทำงานเป็นทีมได้ดี
สวัสดิการ :
- ท่องเที่ยวประจำปี
- โบนัสตามผลประกอบการ
- ค่าเสื่อมคอมพิวเตอร์

Cirbox Company Limited

 Front End

Give the opportunity to the right job Come to introduce yourself to us to know more Then if there is a suitable job position We will contact you back.